Vermogensbeheer

Ons advies blijft niet beperkt tot het onderdeel beleggen maar geeft antwoord op vragen als :

  • Wat is de optimale samenstelling van roerend & onroerend vermogen? Tussen privé en professioneel vermogen?
  • Hoe is het vermogen optimaal in het licht van latere successierechten? Het testament, het huwelijkscontract, schenkingen zijn enkele belangrijke instrumenten.
  • Hoe kunnen we het vermogen klaar zetten voor een latere optimale overdracht?
  • Is het vermogen gewapend tegen een vroegtijdig overlijden?
  • Hebt u een vermogen van 250 000 euro of meer en dat wilt u beschermen en laten groeien?
    Wij helpen u dit te beheren en te structureren, rekening houdend met de juridische, fiscale & beleggingstechnische materies.

Uw situatie is uniek, dus bieden wij u een service op maat, in alle vertrouwen en discretie om :

  • Uw vermogen veilig te stellen voor de volgende generatie en een overdracht voor te bereiden.
  • Uw pensioen voor te bereiden.